Členství

Přihláška nového člena     STÁHNOUT 
Číslo účtu ZKO Hodonín     2401864204/2010


Člen do 15-ti let

350,-   členské ZKO HO
350,-   členské ČKS, nový člen 400,-
100,-  vstupní poplatek  ZKO pro nové členy
1000,- záloha /brigádnické hodiny/
1700,- celkem (nový člen 1850,-)


Člen nad 15 let

650,-   členské ZKO HO
350,-   členské ČKS, nový člen 400,-
100,-   vstupní poplatekZKO pro nové členy
1000,- záloha /brigádnické hodiny/
2000,- celkem (nový člen 2150,-)


Nový člen platí hotově svému výcvikáři.

Stávající člen platí příspěvky ČKS a ZKO + zálohu za neodpracované hodiny na účet klubu 2401864204/2010, variabilní symbol: rok, na který se příspěvek platí (např. 2022). Do zprávy pro příjemce uvede jméno + příspěvek klubu + brig. příspěvek (např.: Novák Jan + příspěvek klubu + brig. příspěvek).