Členství

Přihláška nového člena     STÁHNOUT 
Číslo účtu ZKO Hodonín      1440616399/ 0800


Člen do 15-ti let

350,-   členské ZKO HO
250,-   členské ČKS
10,-     poplatek ČKS – vydání průkazky 
            nový člen
100,-  vstupní poplatek pro nové členy
1000,- záloha /brigádnické hodiny/
1710,- celkem


Člen nad 15 let

650,-   členské ZKO HO
250,-   členské ČKS
10,-     poplatek ČKS – vydání průkazky 
            nový člen
100,-   vstupní poplatek pro nové členy
1000,- záloha /brigádnické hodiny/
2010,- celkem