Členství

Přihláška nového člena     STÁHNOUT 
Číslo účtu ZKO Hodonín     2401864204/2010


Nový člen

1050,-   členské ZKO HO + 100,-
400,-   členské ČKS
1000,- záloha /brigádnické hodiny/
2550,- celkem


Stávající člen

1050,-   členské ZKO HO
350,-   členské ČKS
+ doplatek za neodpracované brigádnické hodiny


Nový člen platí hotově svému výcvikáři.

Stávající člen platí příspěvky ČKS a ZKO + zálohu za neodpracované hodiny na účet klubu 2401864204/2010, variabilní symbol: rok, na který se příspěvek platí (např. 2023). Do zprávy pro příjemce uvede jméno + příspěvek klubu + brig. příspěvek (např.: Novák Jan + příspěvek klubu + brig. příspěvek).