Zkoušky NZŘ a MZŘ

Info pro zájemce

Předběžně můžete počítat s termíny 14.5. nebo 21.5. V okamžiku, kdy nám ČKS přidělí rozhodčího a konkrétní termín, vyvěsíme s dostatečným předstihem propozice.

Kdo uvažuje o účasti na zkouškách, může se už teď hlásit vedoucí akce Jarce Hřebačkové tel.: +420 604 385 786, e-mail: vetrnapole@seznam.cz.

ZKO Hodonín pořádá 28.5. 2023 závody v agility JARNÍ HODONÍNSKÁ TLAPKA

Místo :                         Kynologický klub Hodonín, ul. Legionářů 4388 – směr přístaviště                                             (povrch tráva)

GPS :                            48°50’42.454″N, 17°8’34.384″E

Rozhodčí :                  Martina Konečná

Prezence :                   7:45 – 8:15 hod.

Program :                    jumping, zkoušky A1, A2, A3, agility

Vyhodnocení :            budete spokojeni

Uzávěrka :                   25.5.2023, nebo po naplnění startovky

Startovné :                   400 Kč / pes                                                               .                                  .      Pro nečleny KAČR se startovné navýší o 100 Kč za každý tým                                                    Zahraniční závodníci můžou po dohodě platit na místě.                                                                       
Platby : zasílejte na č.ú. 2401864204/2010, v.s. 28052023                                                                .                                                                                                                               

Do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO PSOVODA + VP psů za které platíte                                                                              .

!! potvrzení o platbě zašlete na e-mail !!                                                                                           

Kontakt : Eva Homolková, e-mail: agi-hodonin@seznam.cz, tel: 724 817 707

Podmínky účasti :  stáří psa nad 18 měsíců, psi musí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním. Každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání a Řádem agility ČR. Každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu v areálu. Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem ani za ztrátu nebo úhyn psa. Podáním přihlášky závodník souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním‚ podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce.

Občerstvení : jako vždy v naší kantýně                                                                                              Ubytování: pořadatel nezajišťuje

Členský příspěvek ZKO+ČKS na rok 2023

Členský příspěvek ZKO+ČKS na rok 2023 Nový člen platí 1550 Kč + 1000 Kč zálohu na brigády. Stávající člen platí 1400 Kč + zálohu za neodpracované hodiny. Platby posílejte na účet klubu 2401864204/2010, variabilní symbol: 2023. Do zprávy pro příjemce uvede jméno + příspěvek klubu + brig. příspěvek (např.: Novák Jan + příspěvek klubu + brig. příspěvek).
Seznam odpracovaných brig. hodin je vyvěšen na venkovní nástěnce cvičáku. Kopii brigád má i pokladní,kterou můžete kontaktovat ohledně platby za neodpracované brigádnické hodiny.
Alena Pokorná mobil: 723967017