Před první návštěvou

První návštěva kynologického klubu je nezávazná, je však lépe domluvit si termín raději předem e-mailem nebo telefonicky s kterýmkoliv výcvikářem.

ZKO Hodonín můžete začít navštěvovat již s čtyřměsíčním štěnětem. Musí mít ale splněné očkování (psinka, parvoviróza a vzteklina). Při první návštěvě je nutné předložit řádně vyplněný očkovací průkaz.

Výchova začíná zvykáním si na psy, cizí prostředí a přítomnost neznámých osob. Začátky poslušnosti jsou vedeny spíše hrou, při které se štěně nenásilně učí přivolání, chůzi na vodítku a později i odložení. 
Horní věková hranice pro výcvik psa neexistuje. Jsou případy, kdy majitel psa zdědil, nebo si ho osvojil z útulku, a proto přistoupí k jeho výcviku později. Také v tomto případě bývá úspěšnost poměrně vysoká, pokud je výcvik veden správným směrem.

Po zvládnutí základního výcviku pejska, je možné dle vašeho zájmu pokračovat přípravou např. na zkoušky, nebo můžete s pejskem začít běhat agility, případně začít s výcvikem záchranářským u kterého je podmínkou základní výcvik.

PRVNÍ HODINA

Co s sebou na první hodinu:
⌂ vyplněná přihláška nového člena ZKO Hodonín, v případě zájmu o kurz poslušnosti přihlášku do kurzu
⌂ očkovací průkaz psa s platným očkováním
⌂ pevné vodítko (ne samonavíjecí)
⌂ jednořadý obojek
⌂ hračka na přetahování 
⌂ vlastní misku na vodu
⌂ pamlsky v dostatečném množství (osvědčily se nám na cvičení kuřecí párky)

Když se rozhodnete přijít si s pejskem pocvičit, nedávejte mu před cvičení nic jíst.