KRONIKA

Přátelé, kamarádi…

naše dlouholetá členka klubu Eva Poláková by ráda navázala na pokračování kroniky klubu. Poslední záznam je starý přibližně dvacet let.

Proto prosíme vás, kdo máte doma fotografie, výstřižky z novin, katalogy výstav, prostě cokoliv co nesmí v žádné pořádné kronice chybět, ozvěte se Evě na telefon 604 603 538, případně ji vaše příspěvky s krátkým popisem hoďte do schránky na adrese Legionářů 23 (žlutý dům).

Předem všem díky 🙂

Info ke zkouškám!

Vzhledem ke vládou vyhlášenému stavu nouze a opatřením z toho vyplývajících, posouváme termín zkoušek z 28. března na nový, který nám přidělí ČKS příští týden. Předpoklad je druhá polovina dubna, aby zkouškaři stihli dohnat ztrátu ve stopách a obranách, která jim vznikla vyhlášením karantény. O změnách dáme včas vědět.

V té souvislosti také došlo k uzavření všech cvičišť ZKO, a to až do 24. 3. včetně.

http://www.kynologie.cz/aktuality/730-4-upozorneni-pro-zko.htm

Propozice ke zkouškám 28.3.2020

Český kynologický svaz

Základní kynologická organizace  Hodonín -203 pořádá dne

28. března 2020 zkoušky (NZŘ+MZŘ)

Rozhodčí: Jiří Vychodil

Figurant: Martin Hudeček

Začátek zkoušek:  8.00 hod.                      Prezence:  od 7.30 hod.

Nezapomeňte na:

 • členský průkaz ČKS nebo jiné organizace začleněné do ČMKU s platnou známkou na rok 2019
 • průkaz původu psa (není-li čitelné tetování musí být v PP zapsáno číslo čipu potvrzené PK), výkonnostní průkaz u psů s PP
 • registrační a výkonnostní průkaz psa  BPP u psů  bez PP,
 • očkovací průkaz nebo pas zvířete v zájmovém chovu s platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviroze

Rozhodčí nesmí posoudit psa bez PP, který není očipován a není v registru psů BPP. Psovod musí mít  Registrační a výkonnostní průkaz psa BPP /bez průkazu původu/.

Účastnický poplatek:

 • placeno předem  – 400,- Kč 
 • Způsob úhrady:
 • složenkou nebo převodem na účet ZKO                   č.ú.- 1440616399/0800
  • variabilní symbol: datum zkoušek
  • ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno

Na takto provedenou platbu upozorněte v odeslané přihlášce, abychom ji mohli včas identifikovat na účtu.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 13.3.2020!

Své  vyplněné přihlášky zašlete včas a nezapomeňte uvést telefon (e-mail), na který je možné se obrátit v případě organizační změny.

Případný protest se zálohuje částkou 500,- Kč.

Majitel háravé feny je povinen podat informaci ihned po příjezdu pořadateli a řídit se jeho pokynům. Za škody způsobené psem zodpovídá psovod.

Občerstvení je zajištěno v klubovně na cvičišti.

Přihlášky zasílejte na vedoucího zkoušek:  

Ivan Opluštil, e-mail: ivan.oplustil@centrum.cz

mobil: 607 812 517